קראו בכותר - חמודות מצרים - כרך א : תשובות חכמי מצרים האחרונים מגניזת קהיר