קראו בכותר - איפה הכסף? : סיפורים כלכליים מן התלמוד