קראו בכותר - גשר ההלכה : פסיקת הלכה בדור פוסט‑מודרני : אתגרים, משברים והזדמנויות