קראו בכותר - תורת האבות מבראשית : קיום מצוות התורה בטרם ניתנה