קראו בכותר - בין "ללכת בדרכיו" ו"לשמע בקלו" : הוראות הלכתיות – כהנחיות או כציוויים