קראו בכותר - "ואין הדעות שוות" : על מעמדו של אדם עם מוגבלות  שכלית והתפתחותית בעולמה של מסורת ישראל