קראו בכותר - כיצד יברך מי שאינו יכול לברך? : על ברכת אישה בעבור בעלה