תולדות יהודי רוסיה - תולדות יהודי רוסיה : מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, 1772-1917 - כרך ב

תולדות יהודי רוסיה - תולדות יהודי רוסיה : מחלוקות פולין עד נפילת הקיסרות הרוסית, 1772-1917 - כרך ב

מחבר:
שנת ההוצאה: תשע"ב - 2012
מילות מפתח: יהודי רוסיה; ברה"מ; ברית-המועצות; יהדות; יהודים; ברית המועצות; ברהמ; ב. ר. ה. מ.; רוסיה; ב.ר.ה.מ.; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; רוסייה; יהודי ברית המועצות; יהודי בריה"מ; יהודי ברה"מ
'תולדות יהודי רוסיה' הוא מפעל מדעי ראשון מסוגו הרואה אור בלשון העברית, ויחיד במינו מבחינת היקפו, תכניו ורמתו המקצועית. בפני הקורא הישראלי נפרס סיפורה של קהילה יהודית רבת-פנים – סיפור שראשיתו בעת העתיקה באזורים שמצפון לים השחור, והוא נמשך והולך עד לתקופה שלאחר קריסתה של ברית המועצות בשלהי המאה העשרים.
פרקי הסדרה נכתבו בידי חוקרים מישראל, מאירופה המזרחית והמערבית ומאמריקה, והם מייצגים קשת רחבה של אסכולות היסטוריוגרפיות, גישות וסגנונות מדעיים.
המאמרים הרואים אור בכרך השני של הסדרה עוסקים בהיבטים שונים של חיי היהודים בקיסרות הרוסית מחלוקות פולין והעברתם של רוב יהודי פולין לשלטון הקיסרות ועד לקריסתו של המשטר הצארי במהפכות של שנת 1917.
חמשת שערי הספר דנים בין השאר בהתפתחותה של החקיקה האימפריאלית כלפי היהודים; בזרמים דתיים, חברתיים ופוליטיים בקרב יהודי רוסיה; בתהליכים דמוגרפיים שאפיינו את התפוצה היהודית הגדולה בעולם בשיא התפתחותה; בצמיחתה של ספרות יהודית בעברית, ביידיש וברוסית; ובהתפתחותן של צורות שונות של התרבות הלאומית היהודית בשטחה של האימפריה. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה, 1948-1881
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11