מקצועות לימוד במבחן : חלופות להוראה הקונבנציונלית בבית הספר

מקצועות לימוד במבחן : חלופות להוראה הקונבנציונלית בבית הספר

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ו : 2006
מילות מפתח: חינוך; פדגוגיה
האם הלימוד על פי מקצועות הלימוד הוא הדרך הנכונה ללמידה משמעותית? האם יש מקצועות יסוד שמכינים אדם להיותו אזרח העולם המודרני?
הספר מקצועות לימוד במבחן: חלופות להוראה הקונבנציונלית בבית הספר פורש לפנינו את הוויכוח המתמשך בין אלה המתייחסים לחלוקה למקצועות לימוד כאל הכרח מושגי לבין אלה התופסים את הוראת המקצועות כחלוקה בלתי שווה של הידע, כחלק ממנגנון ליצירת ריבוד חברתי. לעומת זאת, יש המדגישים מזווית ראייה פדגוגית את חשיבותה של שיטת ההוראה המעדיפה בניית משמעויות על פני קליטת משמעויות.
מאמרי הספר, שנכתבו בידי מיטב ההוגים הפדגוגיים, מציעים בדרך מקורית חלופות להוראה הקונבנציונלית, דנים בקשר שבין חשיבה להוראה ומניחים את המסד לדו-שיח חינוכי, שכבר מזמן הגיעה העת לקיימו. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13