שלם : מחקרים בתולדות ארץ - ישראל ויישובה היהודי - ספר רביעי

שלם : מחקרים בתולדות ארץ - ישראל ויישובה היהודי - ספר רביעי

מחבר:
שנת ההוצאה: 1984
מילות מפתח: ארץ-ישראל; ארץ ישראל; א"י; אי; א.י.; א. י.; Land of Israel
"שלם" הוא דו שנתון שמגמתו להרחיב ולהעמיק את חקירת היישוב היהודי בארץ־ישראל בפרק הזמן שלאחר הכיבוש המוסלמי ועד ימי הקמת המדינה. בתקופה זו ארץ ישראל נשלטת על ידי גורמים שונים וזרים זה מזה, עוברת מיד ליד פעמים רבות, ואין זהות במצב האתני, המדיני, הכלכלי והבטחתי בפרקי הזמן השונים. יתירה מזו, בעידן זה משתנים היקפו, טיבו ובעיותיו של היישוב היהודי בארץ — בהקשר למתרחש בגלויות ישראל השונות. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  ח  1  2  3  4  5