חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים

חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס" ב- 2002
מילות מפתח: חינוך; ערכים; פדגוגיה
ערכים וחינוך לערכים עומדים במרכז השיח הציבורי, החשיבה הפדגוגית והעשייה החינוכית בחברה בכללה ובמערכת החינוך בפרט. הספר "חינוך לערכים בהקשרים הוראתיים מגוונים", בעריכת נאוה מסלובטי ויעקב עירם, כולל אוסף מאמרים פרי מחקריהם והגותם של אנשי חינוך מסגל בית-הספר לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, עמיתים מאוניברסיטת תל-אביב ואנשי משרד החינוך.
הספר בנוי מארבעה שערים:
שער א: פיתוח כישורים חברתיים וחשיבה חברתית-מוסרית בגיל הרך ובבית-הספר היסודי.
שער ב: מערכת הערכים של תלמידים בבית-הספר העל-יסודי.
שער ג: מערכת האמונות של סטודנטים להכשרת מורים ומורים.
שער ד: היבטים פדגוגיים ודידקטיים במדיניות חינוכית.
הספר דן בהבניה של ערכים לפי דרגות כיתה ותקופות היסטוריות ומתמקד בדיונים משווים בין אוכלוסיות תלמידים מתרבויות-משנה שונות, בעלי יכולות קוגנטיביות וחברתיות, הלומדים בחינוך הרגיל והמיוחד בבתי-ספר ממלכתיים וממלכתיים-דתיים. מועלות בו אפשרויות מגוונות, הצעות ודרכים להתמודדות חינוכית מתמשכת עם סוגיות ערכיות, תוך התאמתה לאוכלוסיות רב-תרבותיות ולתכנים מגוונים.
הספר מיועד לחוקרים בתחומי החינוך, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה באוניברסיטות ובמכללות ולעוסקים בשדה החינוך בבתי-הספר. אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
א  1  2  3  5  7  8  9  10  11