יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד

יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ג-1993
מילות מפתח: תקופת המשנה והתלמוד; תקופת בית שני; יהדות; יהודים; תלמוד; משנה; תקופות; בית שני; בית 2; הדת היהודית; דת יהודית; עם ישראל; עם-ישראל; שאלה יהודית; השאלה היהודית; בני ישראל; בית יעקב; עבריים; עברים; עם סגולה; עם קדוש; העם הנבחר; עם נבחר; ישורון
אסופת מחקרים זו מבקשת להציג בפני הקורא את כיווני המחקר החדשים בתולדות עם ישראל וארץ-ישראל בתקופת בית שני, המשנה והתלמוד. הספר כולל דיונים בהיסטוריה המדינית והחברתית של תקופה הרת גורל בתולדות עם ישראל. נושאים אלה נבדקים באספקלריה מדעית רבת אנפין, הכוללת מחקרים מתחומי הארכיאולוגיה, תולדות ארץ-ישראל, המחשבה היהודית, תולדות ההלכה, עולמם של חכמים וההיסטוריה ההלניסטית-רומית-ביזנטית של המזרח.
חקר תקופה זו הולך ומשתכלל. לצידן של תגליות ארכיאולוגיות עשירות נוספו כלי עזר ספרותיים ומאגרי מידע ממוחשבים. אף כתבי-יד וקטעי גניזה מכל מרכיבי הספרות התלמודית הועמדו לראשונה לרשות החוקרים. במאמרי הקובץ ימצא הקורא דוגמאות למגוון החידושים שהעלה המחקר אודות פרק היסטורי מרתק זה בתולדות העם והארץ. אל הספר
נושא/נושאים: , בית שני, משנה ותלמוד
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג