מסיני לציון : התחדשותה של ברית

מסיני לציון : התחדשותה של ברית

מחבר: דוד הרטמן
שנת ההוצאה: תשנ"ג-1992
מילות מפתח: מסורת יהודית
חיבור המציג את הרציפות שבמורשה ההיסטורית של היהדות. פרופ' הרטמן מאיר את תקופת חז"ל, כ"תרבות של מחלוקת"- שיש בה לגיטימציה לפלורליזם דתי. מדיונו עולה הפן הכלל-אנושי, האוניברסלי, שבמסורת היהודית לדורותיה. יש כאן בד בבד עם דיון במקורותינו הקדומים, פרשנות של משנת הרמב"ם והתדינות עם התיאולוגיה של הרב יוסף סולובייצ'יק (ממוריו המובהקים של המחבר). הגותו וחיקרו של הרטמן קשורים בטבורם למצוקות המציאות המדינית-חברתית שלנו. יש בהם, בין השאר, התמודדות נוקבת עם הלאומנות הדתית-משיחית וביקורת הגזענות לאור ההלכה. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
עם עובד

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  13