"השומר הצעיר" - מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני (1913-1936)

"השומר הצעיר" - מעדת נעורים למארכסיזם מהפכני (1913-1936)

מחבר: אלקנה מרגלית
שנת ההוצאה: 1971
מילות מפתח: השומר הצעיר
המחבר מנתח בספרו את התפתחותו האידאולוגית והחברתית של "השומר הצעיר" מראשיתו כתנועת נוער חפשית בגליציה ובפולין, ערב מלחמת העולם הראשונה, ועד לייסוד "הליגה הסוציאליסטית", ב-1936. במבוא מפורט מתוארים טיפוס האדם שחונך בתנועת הנוער ומורשתו התרבותית הייחודית. החלק הראשון של הספר סוקר את תהליך הסתגלותם של אנשי "השומר הצעיר" בארץ למציאות החדשה עד להקמת "הקיבוץ הארצי" והגדרתם האידיאולוגית. בחלק השני נסקרת תקופת השנים 1929 - 1936, דהיינו התפתחותו  של "השומר הצעיר" לכוח השלישי" בתנועת העבודה העברית והגדרת המארכסיזם המהפכני נוסח "השומר הצעיר". מתוארות גם השפעתויהן של התפתחויות אלה על תנועת הנוער בחו"ל. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
הקיבוץ המאוחד

עמודים:
1  2  3  4  5  7  9  10  11  12  13  14