כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה

כתיבת עבודות מחקר בחינוך הגבוה

מחבר: שלמה קניאל
שנת ההוצאה: תשנ"ז - 1997
מילות מפתח: מחקר; כתיבה
מדריך מפורט לתכנון, ביצוע וכתיבה של המחקרים במתודה כמותית ואיכותית באמצעות מודל קבלת החלטות. אל הספר
נושא/נושאים: , מדעי החברה, חינוך
תוכן הספר:
הוצאת דקל - פרסומים אקדמיים בע"מ

עמודים:
א  ב  1  3  5  6  7  8  9  10  11