מחאה ציבורית בישראל 1992-1949

מחאה ציבורית בישראל 1992-1949

מחבר: שמואל ליימן-ווילציג
שנת ההוצאה: תשנ"ב - 1992
מילות מפתח: ישראל; מחאה; Israel; מדינת ישראל; תנועות מחאה; מחאה חברתית
מדינת ישראל מובילה בעולם הדמוקרטי, בהשתתפות אזרחיה במחאה הציבורית – זהו הגילוי המרכזי של המחקר החלוצי המוצג בספר. המחבר מנתח את הגורמים השונים הכלכליים, החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים הבאים לידי ביטוי בפעילות חוץ-פרלמנטרית אינטנסיבית; מתאר את התפתחותה ומאפיינה הרבים של פעילות המחאה הציבורית מאז קום המדינה; ומנסה להעריך את מידת הצלחתה. כמו-כן הוא דן בבעית מהות הדמוקרטיה הישראלית על פגמיה, ומציע הצעות מעשיות לרפורמה במערכת הפוליטית והכלכלית, לתיקון העיוותים המלווים את תופעת המחאה.
הספר יעניין הן את העוסקים במדעי המדינה, בתקשורת המונים, בכלכלה, בסוציולוגיה ובהיסטוריה של המורשת היהודית, והן את הציבור המשכיל.
הספר ראה אור בסדרת עיונים במשק ובחברה. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  2  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  17  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
29  30  31  32  33  34  35  37  39  40  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  
57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  
82  83  84  85  86  88  89  90  91  93  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  
110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  
135  136  137  138  139  140  141  142  143  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  
161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178