ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי - הממצא הארכיאולוגי והאמנותי, כרך ב

ארץ ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי - הממצא הארכיאולוגי והאמנותי, כרך ב

מחבר:
שנת ההוצאה: 1984
מילות מפתח: תקופת המשנה והתלמוד; ארכיאולוגיה; ארכיטקטורה רומית; ארכיטקטורה ביזנטית; תלמוד; משנה; חפירות ארכיאולוגיות; עתיקות; אדריכלות רומית
ספר זה מבקש להציג במבט כולל את המימצא הארכאולוגי והאמנותי של ארץ־ ישראל בתקופה הרומית המאוחרת ובתקופה הביזאנטית. אל הספר
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  25  26  27  29  30  31  33  35  37  38  39  40  41  42  43  45  46  47  49  51  53  54  
55  56  57  59  61  62  63  64  65  66  67  69  73  74