LUMA : צילום מודרני במחצית הראשונה של המאה ה-20 : מאוסף מכון שפילמן לצילום

LUMA : צילום מודרני במחצית הראשונה של המאה ה-20 : מאוסף מכון שפילמן לצילום

מחבר:
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: תערוכות צילום; תערוכות
התערוכה " Luma " פותחת סדרה של תערוכות נושא, המשקפות את עניינו המובהק של מכון שפילמן לצילום ( The SIP)  בחקירת מרחבי מדיום הצילום - נדבך נוסף במכלול פעולותיו של המכון, הנוטלות חלק בשיח התיאורטי וההיסטורי העוסק בצילום, על כל היבטיו. התערוכה מתמקדת במגמת "הראייה החדשה" ומציעה היכרות מקרוב עם הדיון הצורני והתוכני במדיום הצילום, שסחף את אמני הצילום האוונגרדיים בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. אל הספר
נושא/נושאים: , אמנויות
תוכן הספר:
מכון שפילמן לצילום

עמודים:
1  2  5  6  9  11  12  13  14  15