נספח ט: כיבוש יריחו והארכיאולוגיה

עמוד:120

שבין החומותיים ועליהן בנו את בתיהם - בבית כזה ישבה גם רחב . החומה הרעועה נפלה ברעש אדמה , אחד הרעשים העלולים לפגוע ביריחו היושבת באזור הצפוי לרעשים . באו חפירותיה של דים קתלין קניון ופסקו כי העיר ס שגרסטנג ייחסה לימי יהושע היא מתקופת הברונזה הקדומה . חפירותיה של קניון סתרו כל מד . ששיער גרסטנג . החומות שראה גרסטנג הן בנות תקופות שונות בחיי העיר . שעה שנבנתה החומה החיצונה כבר מזמן לא נתקיימה החומה הפנימית . חפירותיה של קניון למדונו על קדמותה של יריחו , אחד היישובים הקדומים בעולם ואחת הערים הבצורות הקדומות ביותר בעולם . אבל לפרשת הכיבוש בימי יהושע לא תרמו חפירותיה תרומה חיובית . מתברר כי רק מעט מאוד שרד מן העיר שנבנתה על חורבותיה של העיר מתקופת הברונזה התיכונה ב , 2 ואף המעט שבמעט הזה זמנו לכל המאוחר תקופת הברונזה המאוחרת ב , 1 מאה י " ד לפסה " נ ( לפי דעה אחרונה היה שם יישוב פרזות קטן שנעזב בסוף תקופת הברונזה המאוחרת ב 1 או בראשית תקופת הברונזה המאוחרת ב 1275 ] 2 לפסה " נ בקירוב . ([ והרי אי אפשר להקדים את תקופת הכיבוש למאה י " ד לפסה " נ . כמה וכמה גרסות לפירושיה של קניון לפרשת הכיבוש והאחרונה שבהן , שהמדובר בקבוצה עברית קודמת לימי יהושע , או שלפנינו סיפור אטיולוגי . מסקנתה : "הארכיאולוגיה אינה יכולה לענות על השאלה . " הערר תשובה לא סיפק את אולברייט , שביקש פתרון שיעלה בקנה אחד עם הסיפור על כיבושה של יריחו בידי יהושע ובני ישראל . להשערתו , בארבע מאות שנות העזובה שלמן חורבן יריחו בימי יהושע ועד לבניינה בימי אחאב פוררו וסחפו הגשמים והרוחות את לבני הבוץ של בנייני העיר מתקופת הברונזה המאוחרת שמימי יהושע . חומת העיר מתקופת הברונזה המאוחרת לא היתר . כי אם רצף של בתי העיר שנבנו על גבי חומת העפר הכבוש מתקופת הברונזה התיכונה . הבתים החיצוניים של העיר וקירותיהם האחוריים הצמודים הם חומת העיר של ימי יהושע ( ובאחד מאותם בתים התגוררה אפוא רחב . ( בעקבותיו של אולברייט הלך גם ידין . לשיטתם אין אפוא בהעדר שרידים מתקופת הברונזה המאוחרת כדי לערער את הסיפור המקראי על כיבוש יריחו בימי יהושע . אבל אין בהשערה זו פתרון לשאלה החמורה של העדר שכבת יישוב של ממש מתקופת הכיבוש המשוערת ביריחו . לא ייתכן שלא ישאר ולו שמץ מה מיישוב שנתקיים . זמנם של השרידים הדלים היחידים שנשארו הוא לכל המאוחר הרבע הראשון של מאה י " ג לפסה " נ , ואף הם שרידים של יישוב פרזות קטן שפונה על ידי תושביו ולא חרב בכוח הזרוע . ק"מ קניון , חשפנו את יריחו , תל אביב [ תש '' ך , [ עמי ; 202-195 הנ'יל " , יריחו , " אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בארץ ישראל , ירושלים תשל"א , עמ' K . M . Kenyon , "Jericho " , in D . W . ; 252-243 Thomas ( ed . ) , Archaeology and Old Testament Study , Oxford 1967 , pp . 264-275 ; Y . Yadin , "Is the Biblical Account of the Israelite Conquestof Canaan Historically Reliable ? " , BAR 8 / 2 ( 1982 ) , p . 22 ; B . Bienkowski , Jericho in the Late Bronze Age , Warminster 1986

האוניברסיטה העברית בירושלים

עם עובד

י"ל מאגנס


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר