חוקי מלחמה

עמוד:141

צעד שלישי : שאלות לתרגול . 1 עיינו כדברים כ . 91 , א . שלושה סוגי מנהיגים נזכרים בקטע . מי הם המנהיגים ומה תפקידו של כל אחד מהם ? ב . עיינו במלכים א י . 29-26 , לאור פסוקים אלה , כיצד ניתן להבין את פסוק 1 בדברים כ , שה' מתואר בו כמי שמעלה את העם ממצרים ומבקש להרגיע את פחד העם ממרכבות ? . 2 עיינו בדברים כ . 9-1 , א . מהו המשותף לשלושת הפטורים המתוארים בפסוקים ? 7-5 ב . ציינו מהו האמצעי הספרותי הסגנוני בפסוק , 8 המלמד כי הפטור המצוין בו שונה משלושת קודמיו . . 3 עיינו בדברים כ . 8 , א . לפניכם דברי רבינו בחיי על דברים פרק כ : 8 , " מי האיש הירא - להכות [ האחר . [ ורך הלבב - לסבול מכת אחרים " . לפי פירוש זה יש בפסוק 8 ייתור . מהו הייתור , וכיצד הוא מוסבר ? ב . לפניכם דברי רשב " ם על דברים פרק כ [ ... ] " : 8 , ושלושה מעשים הזכיר בית אשה וכרם , ולבסוף כולל כל הדברים מי האיש הירא ורך הלבב " [ ... 1 כיצד מצמצם הרשכ " ס את היקף הפטור של הירא ורך הלבבי מהו לדעתכם המניע לצמצום זה ? A א . הביאו ראיה אחת מחוקי הפטור בדברים כ , 8-5 , שמגמתם היא לחזק את הכוח הלוחם . בססו את דבריכם על הכתוב . ב . הביאו ראיה אחת מחוקי הפטור בדברים כ , 8-5 , שמגמתם המשך קיום החיים גם בשעת מלחמה . . 5 עיינו בדברים כד . 5 , כיצד אפשר ללמוד מחוק זה כי מגמתו היא רווחת הפרט ? . 6 עיינו כדברים כ . 18-10 , א . מה הן שתי הנסיבות שבהן מכים במלחמה את הכוח הלוחם בלבד ? באיזה מצב החוק מורה להכות את כל האוכלוסייה ? ב . לפניכם קטע מדברי הרמב " ם : " אין עושי ? מלחמה עם אדם בעולם , עד שקוראי / לו לשלום--אחד מלחמת הרשות , ואחד מלחמת מצוה : שנאמר 'כי תקרב אל עיר , להילחם עליה--וקראת אליה , לשלום ( דברים כ , י . ( אם השלימו , וקיבלו שבע מצוות שנצטוו בני נוח עליהן - אין הורגין מהן נשמה" ( יד החזקה לרמב"ם , הלכות מלכים , פרק ו ) הרמב " ם מעניק לתושבי עיר קרובה אפשרות שאיננה נמצאת לכאורה בכתובים . מהי אפשרות זו ? ג . נסו לבסס את הטענה כי אפשרות זאת מופיעה גם ביהושע יא . 19 , ד . הרמב"ם מוסיף תנאי לכניעתה של העיר . מהו התנאי ? וכיצד הוא תואם את דברים כ ? 18 , . 7 עיינו כדברים כ . 19-10 , א . על פי פסוקים אלה , כיצד יש לנהוג בתושבי הערים הקרובות ? וכיצד בתושבי הערים הרחוקות ? ב . עיינו במלכים א , ט . 21-7 , כיצד מלמדים פסוקים אלה שהחוק הנוגע לתושבי הערים הקרובות לא קוים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר