חוקי מלחמה

עמוד:131

גישות אחרות במקרא לתושבי כנען המקרא איננו עשוי מקשה אחת , ואין בו השקפת עולם אחת ואחידה . היחס לאוכלוסייה הכנענית אינו נחרץ כל כך בכל ספרי המקרא ; יש בהם יותר מדרך התמודדות אחת עם יושבי הארץ שקדמו לאוכלוסייה הישראלית . £ עיינו במקורות שלפניכם : שמות כג : 33-28 , שמות לד : 11 , א . על פי פסוקים אלה - מה אמור להיות דינם של יושבי כנען , ומי אמור לבצעו ? ב . במה שונה גישת הפסוקים האלה ליישוב הארץ בידי בני ישראל , מהגישה המצויה בדברים כ ? גם בתיאור של הכיבוש שהיה בפועל , יש סתירות במקרא . nr > עיינו כמקורות שלפניכם , המביאים גרסאות סותרות של כיבוש הארץ בידי יהושע : יהושע יז : 12-11 , יהושע יב : 23 , 21 , 7 , יהושע טז : 10 , אילו סתירות מופיעות בפסוקים אלה ? יהושע יב ,

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר