דיני רצח

עמוד:118

א . ציינו שלושה היבטים שחוק חמורבי שונה בהם מהחוק המקראי . ב . איזה עיקרון מוסיף החוק החתי ? מדוע , לדעתכם , אין צורך בעיקרון זה בחוק המקראי ? . 6 עיינו בשמות כא . 25-22 , א " . ואם אסון יהיה" - מדוע במקרה זה אין הבעל קובע את העונש ! כ . מהו עקרון הענישה של "נפש תחת נפש ? " נפשו של מי צריכה לתת את הדין ? , 7 עיינו בבמדבר לה , 22 , ובשמואל א , כד . 12-10 , א . את המילה "צדה" אפשר לגזור משני שורשים : יש הגוזרים אותה מהשורש צ . ד . ד - "השליך בצדו של הרוצח , " ויש הגוזרים אותה משורש צ . ו . ד - שעניינו ציד . כיצד ניתן לפרש את המילה "צדה " על פי ההקשר בפסוקים שקראתם , לפי כל אחד מן השורשים ? ב . אבן עזרא מפרש את הביטוי "ואתה צךה את נפשי ללןחתה" בשמואל א , כד : 11 " והנה הוא כעין אורב ועושה במזיד . " כיצד מתפרש הביטוי בשמות כא : 12 , "ואשר לא צדה " על פי אבן עזרא ? , 8 עיינו בבמדבר לה . 28-9 , א . בשמות כא , 13 נאמר : "ושמתי לול מקום אשר ינוס שמה . " מהו המקום על פי במדבר לה ? ב . קראו ביהושע כ . 9-7 , כיצד מממש יהושע את החוק מספר במדבר ? . 9 עיינו בבמדבר לה . 23-17 , א . על פי פסוקים אלה , כיצד אפשר להבחין בין רוצח בשוגג לבין רוצח במזיד ? ב . לפי דברים יט , 5-4 , איזה קריטריון נוסף מבחין בין רוצח בשוגג לרוצח במזיד ? . 10 עיינו במקורות הבאים : כמדבר לה ; 27-26 , בראשית ט . 6 , א . כיצד יתפרש הביטוי "באךם דמו ישפך" ( בראשית ט ( 6 , על פי במדבר לה ? 27-26 , ב . מבחינתו של גואל הדם , אין הבחנה בין רוצח בשגגה לרוצח במזיד , וחובתו לגאול את דם הנרצח היא מוחלטת . כיצד יכול הכתוב בבמדבר לה , 27-26 , לחזק טענה זאת ? . 11 עיינו במקורות הכאים : בראשית ד ; 8-1 , במדבר לה . 34-32 , א . מהו האיסור המופיע בבמדבר לה ? 32 , ב . כיצד מבטאים הפסוקים בבראשית ד ובבמדבר לה את ההשקפה שדם הנרצח לא נספג באדמה ? צעד רביעי : בדיקת תשובות בדקו את תשובותיכם בהתאם לתשובון שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר . צעד חמישי : תרגול מסכם לאחר שתסיימו את ארבעת הצעדים הראשונים בכל פרקי הספר , בצעו את התרגול המסכם שבנספח ההכנה לבגרות , בסוף הספר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר