דיני רצח

עמוד:110

עיינו בשמות כא , 26-20 , ובשני סעיפי חוק מחוקי החתים : סעיף : 1 "אם מישהו הורג [ איש ] או אישה בקטטה , הוא יביאו לקבורה , וייתן ארבעה ראשי איש או אישה , ואת ביתו "תן כערבון " . סעיף : 3 "אם מישהו מכה איש וחפשי או אישה , ומת , אך ידו שגתה ( זרתה , (? יביא 1 לקבורה וייתן שני ראשים , ואת ביתו "תן כערבון " . בססו בעזרת מקורות אלה את הטענה של גרינברג אודות ןיחודו של החוק המקראי . גרינברג סבור כי העיקרון שלפיו אין תמורה כספית לחיי אדם מנוסח בבהירות בבראשית ט . 7-5 , עיינו בפסוקים אלה בבראשית ט : א . בססו על פי פסוקים אלה את דבריו של גרינברג . ב . מה הנימוק בפסוקים אלה למעמד המיוחד של האדם ? כססו את תשובתכם על הכתוב . ענישת תמורה באחת הערים הבבליות בנה בנאי בית למשפחה מהמעמד הבינוני . באחד הימים אירע אסון , הבית התמוטט על יושביו ואחד הילדים נהרג . אילו הובא המקרה הזה לפני שופט , ייתכן מאוד שהיה פוסק ברוח חוקי חמורבי , אשר לפיהם : " אם בנאי לאיש בנה בית , אך את מלאכתו לא חיזק ] , ומשום כך ] הבית שבנה נפל , ואת בעל הבית המית , הבנאי ההוא יומת ) . סעיף 1229 " אם את בן בעל הבית המית , את בן הבנאי ההוא ימיתו " . ( סעיף ( 230 חוק זה מבוסס על דין מידה כנגד מידה : הבנאי גרם למוות , ומשום כך עליו למות בעצמו . אולם חוק זה מרחיב את תחומי העיקרון הזה ומכליל בהם גם את בני משפחתו של הנאשם : אם גרם הנאשם למוות של בן של אדם אחר , עליו להיענש בדיוק באותה הדרך , ובנו צריך למות . על פי השקפה זאת , בני המשפחה נתפסים כחלק מראש המשפחה , וכפי שבנסיבות מסוימות יעקרו את עינו או את שינו , כנסיבות אחרות יפגעו בבני משפחתו . בני המשפחה ערבים זה לזה במלוא משמעות הביטוי . הענשת בני המשפחה בגלל חטא של אחד מראשיה מכונה "ענישת תמורה . " נראה שענישת התמורה הייתה חלק מהנוף התרבותי במזרח הקדום . על כסיס עיקרון זה בוצעו מעשים של גאולת דם - פגיעה באדם ממשפחת הרוצח כנקמה על מעשה רצח . עיינו בשמואל ב , כא 10-1 ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד . ( הסיפור שפסוקים אלה מלמד שגם בסיפורי המקרא הייתה ענישת התמורה חלק מהנוף החברתי . הסבירו . באורים שמואל ב , כא : 5 סוק : 1 אל שאול ואל בית הדמים - על שאול ועל משפחתו המכונה בית הדמים - משפחת ש / פכי הדם . : 4 \ 1 \ oi אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם בית / - אנו לא מעונ"נים בפיצוי כ 0 פי משאול ומבני משפחתו . פסוק : 5 דמה לנו נשמךנו מהת ^ צב בכל גבל ישראל - חשב להשמיד אותנו כך שלא נהיה קיימים עוד בש 0 ח ישר . פסוק : 6 והוקענום - נהרוג אותם בתלייה , כקורבן כפרה . פסוק : 10 ותנוהו לה אל הצור - פרשה אותו על הםלע . '' ? ff 1 ^ ? ' ^ ו הגשם 'ורד על ' -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר