חוקי עבד ואמה

עמוד:95

קטע : 3 גישת חוקרי המקרא להתהוות חוקי התורה פגשנו בסתירות ובכפילויות בדיני העבד . אפשר למצוא דוגמאות רבות נוספות מעין אלה בספרות החוק , בסיפור המקראי ואף בהיסטוריוגרפיה : סיפור הבריאה מופיע בשתי גרסאות הסותרות זו את זו , ואף כסיפור נח והמבול יש כפילויות . יוסף נמכר לישמעאלים וגם למדיינים , בני ישראל כובשים את ירושלים פעמיים , ועוד דוגמאות רבות . חוקרי המקרא גילו מאפיינים נוספים המבדילים בין קטעים רבים בספר דברים לבין חלקים בספר שמות , ובין שני מקורות אלה ובין רובו של ספר ויקרא . וככל שהעמיקו החוקרים בהשוואות אלה , הם הגיעו למסקנה כי אין מדובר בסתירות מקומיות אלא בתופעה שיטתית , וכי התורה מורכבת ממקורות שונים , שחוברו על ידי מחברים שונים . על פי גישה זאת " , גישת המקורות , " בעבר היו בעם ישראל כמה מקורות נפרדים , עד שבימי הבית השני עורך אחד או כמה עורכים הפכו אותם לספר אחד . חשוב לשים לב שהגילוי הזה לא התייחס לכל אחד מחומשי התורה כספר קדום כזה . החוקרים לא טענו שבמקור היה , למשל , ספר "שמות" בנפרד וספר "ויקרא" בנפרד , אלא הם טענו שכדי לזהות את הספרים הקדומים עלינו להתעלם מהחלוקה הקיימת של התורה ולשחזר מחדש חלוקה אחרת , שעקבותיה טושטשו בטקסט המופיע לפנינו . לדעתם , ספרות החוק בתורה מורכבת מכארבעה ספרי חוק שונים : • ספר הברית - שמות , פרקים כא-כג , מורכב משני מקורות עממיים קרובים בזמנם וברוחם , וחוקרי המקרא סימנו אותם באותיות j , E לדעת ראשוני החוקרים , מקורות אלה חוברו במאה התשיעית לפני הספירה . ספר דברים - דברים יב-כו . מקור זה חובר , לדעת ולהאוזן וממשיכיו , במאה השביעית לפני הספירה . החוקרים מסמנים מקור זה באות D ספר הקדושה - ויקרא יז-כו . מקור זה מובלע בתוך ספר הכוהנים ( ראו להלן ) וגם הוא חובר , כנראה , על ידי כוהנים , אולם יש לו מאפיינים ייחודיים . ספר זה , שסומן באות , H חובר לדעת החוקרים כמאה השישית לפני הספירה . • ספר הכוהנים - שמות כה , במדבר לד ( חוץ מויקרא יז-כו . ( קובץ זה סומן באות p לדעת ולהאוזן וממשיכיו , מקור זה חובר במאה החמישית לפני הספירה ) . קובץ זה שונה מהקבצים הקודמים בכך שאינו קובץ רציף , אלא חוקים הפזורים בספרים . ( האותיות הלטיניות שניתנו לכל מקור רומזות למאפיין בולט של המקור : מחברי הקובץ על פי השערת ולהאוזן ( מייסד מחקר המקרא המודרני , ( או מאפיין ( אידאולוגי או סגנוני ) בולט של הטקסט , או האופן שבו מוזכר שם האלוהים ברובד . כך , למשל , p נגזר מהמילה הגרמנית - Priesterkodex חוקי כוהנים an , נגזר מהשם "אלוהים , " המאפיין את רובד . E אותו אדם שערך את המקורות לספר אחד , עשה פעולות שעורכים עושים - הוא הוסיף קטעי קישור בין הספרים , וניסה להפוך את הספרים האלה ליצירה שלמה ואחידה . למרות זאת , מכיוון שהוא חיבר יחד ספרים שהיו מקודשים , הוא השתדל לא לפגוע בטקסטים המקוריים . וכך , עיון מדוקדק בטקסטים המקראיים האלה חושף סתירות וכפילויות בין הכתובים . החידוש של חוקרי המקרא היה נעוץ בכך שהם איפיינו את המקורות השונים ולמדו מהם על ההשקפות , המונחים והסגנון הייחודיים לכל אחד מהקבצים . לאחר שהיו בידיהם מאפיינים אלה , הם יכלו לעיין במקומות שונים במקרא ולזהות את המקורות השונים המרכיבים אותם . וכך , למשל , אפשר לזהות את טביעות האצבע של מחברי חוקי הכהונה בספר ויקרא בכמה מסיפורי ספר בראשית , ואת הסגנון המיוחד של מחברי ספר דברים בקטעים מספר יהושע .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר