חוקי עבד ואמה

עמוד:87

זכותו של העובד לפיצויי פיטורין מוכרת כיום מכוח חוק פיצויי פיטורין , שנחקק בשנת . 1963 כעבר , זכות זאת לא הייתה ברורה . עם השנים תפתח המנהג שמעביד משלם לעובד פיצויי פיטורין עם גמר עבודתו . בפסק דין שכתב שופט בית המשפט העליון , פרופ ' משה זילברג , הוא עומד על מקורו היהודי של מנהג זה ואומי : " מן המפורסמות הוא כי רעיון פיצויים אלה מקורו נעוץ בחובת ההענקה [ לעבד ] הכתובה בתורה " . ( ע " א , 25 / 50 וולפסון ני ספיניס , פ"ד , ה , עמ' ( 275 במשך השנים הפך מנהג זה לחוק של ממש שחוקקה הכנסת . כשהחוק עלה לדיון בכנסת אמר שר העבודה , דאז , יגאל ff ? " פיצויים לעובד מפוטר הם אולי הזכות הסוציאלית הראשונה , שהעובד בארץ הזאת השיג אותה עוד בטרם היה ציבור פועלים מאורגן בהסתדרות כללית וחזקה , כהמשך למסורת היהודית העתיקה שביסודה רעיון ההענקה שבתורה " . ( דברי הכנסת , כרך , 33 עמ ' ( 1050 על אילו מקובצי חוקי העבד שבתורה מתבססים דבריהם של יגאל אלון והשופט זילברג ? בססו את דבריכם על הכתוב . ? אל 1 ן , יגאל - ( 1 980-1 91 8 ) מנהיג פולי 0 י ואיש צבא ישראלי . היה מפקד הפלמ " רו ולאחר מכן מפקד בכיר בצהי'ל . כיהן כחבר כנםת ושר בכמה ממשלות ישראל . ונוורינו של הנרי-דזירה שרפנג 1 יה ( 1883- 1806 ) לספר "אוהל הדוד תום" סאת הרייס בציר . iuo בתחריט מתוארת מכירתו טל הדוד ת 0 / בשוק העבדים . הס 9 ר , המספר על רו" העבדים בדרום ארצות הברית , היה אחת היצירות הראשונות שעסקו בח" העבדים מנקודת מבט אמפתית המחברת הוציאה ספר נוסף ובו קשרה את המחאה שבספר זה לעקרונות המצויים בחוקי העבד המקראיים . במשך השנים זכה הספר להצלחה רבה , אך חלפו שנים רבות עד שהחברה האמריקנית הכירה בטחורים כשווים במלוא מובן המילה . דוגמה מאלפת לקושי של החברה האמריקנית לקבל את השחורים היא העובדה שבראשית המאה העשרים הומחז הספר והוצג ברחבי ארצות הברית , אולם כל השחקנים בהצגה היו לבנים שפניהם נצבעו בשחור , ואילו השחורים עצמם לא הורשו לצפות בהצגה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר