חוקי עבד ואמה

עמוד:76

איך אדם הופך לעבד העבדות הייתה חלק בלתי נפרד מן המציאות החברתית בתקופת המקרא . החוק המקראי לא היה יכול לבטל את התופעה , אבל היה ביכולתו לצמצם את ביטוייה הלא-אנושיים . אחת הדרכים לצמצם גילויים אלה הייתה בתפיסת העבדות לא כתכונה הטבועה בבני האדם , אלא כתוצאה של נסיבות . בחלוקה גסה אפשר לחלק את העבדים בעולם העתיק לשתי קבוצות : - עבדים שהשתייכו למעמד העבדים , שנולדו כעבדים ולא יכלו אלא להמשיך ולהיות עבדים . במסופוטמיה כונו עבדים כאלה "wardum" עבד כזה היה עבד כל ימיו , וגם צאצאיו וצאצאי-צאצאיו נידונו לחיי עבדות . - אזרחים פשוטים , אשר בגלל מצוקה כלכלית נמכרו או מכרו את עצמם לעבדות . אלה היו עבדים למשך זמן קצוב , ולאחר שפרק הזמן הזה הושלם הם יכלו לשוב ולהיות אזרחים מן השורה . יחס החברה לשתי הקבוצות האלה היה שונה בתכלית . בחוקי חמורבי , למשל , החוק הגן על הזכויות של מי שנאלץ להיות עבד בגלל חוב . מותר לשעבד בני משפחה של אדם כזה רק למשך שלוש שנים : " כי יהיה איש צפוי להיאסר עקב חוב וורון 1 ) מבר ) את אשתו , את בנו או אח בתו בכסף , או נתנם לעבדות , שלוש שנים יעבדו בביתו של הקונה אותם או בבית משעבדם , ובשנה הרביעית ייקרא להם דרור " . ( חוקי חמורבי , סעיף ( 117 לעבד רגיל , לעומת זאת , לא היו זכויות מעין אלה . הוא היה עובד את אדונו לעולם , וכך גם צאצאיו וצאצאי-צאצאיו . כיצד על פי המסופר בטקסטים מקראיים אדם הופך לעבד ! בשאלה זאת עומדת לרשותנו שורה של מקורות מגוונים . £ א . עיינו במקורות שלפניכם : שמות כא -. 17 , שמות כב : 2-1 , בפסוקים אלה מתוארת דרך השתעבדות שאינה מוכרת ממקורות אחרים במזרח הקדום . כיצד אדם יכול להפוך לעבד על פי פסוקים אלה ? ב . עיינו בשמואל א ח . 18-11 , יש הסבורים שכחלק מפסוקים אלה משמעות המילה " עבד" היא פקיד ממשלתי , ולא עבד ממש . אחרים סבורים שמדובר כעבד רגיל . בהנחה שפסוקים אלה עוסקים בעבדים רגילים - כיצד אדם עשוי להפוך לעבד על פי פסוקים אלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר