הגנה וסעד לחלשים

עמוד:70

. 1 אסור למלווה להיכנס לביתו של הלווה ולבחור את המשכון שהוא רוצה . . 2 חובה להחזיר את המשכון לעת לילה , אם היא כסותו היחידה . . 3 יש חפצים שאסור לקחתם כלל - לדוגמה , בגד של אלמנה , שלקיחתו פוגעת בכבודה . . 4 אסור לקחת דבר המשמש לצרכים בסיסיים , כמו ךיחיים ורכב , הנדרשים לטחינת הקמח . על פי דברים טו , אחת לשבע שנים יש לקיים שמיטת כספים . שמיטת הכספים מבטלת את כל החובות , ומשחררת את העבדים . שמיטה זאת מתקשרת לשמיטה החקלאית המתוארת בספר ויקרא ובספר שמות . נראה ששתי שמיטות אלה מבוססות על הרעיון שהרכוש בעולם שייך לה , ' ואין להשתעבד לבני אדם מעבר לפרק זמן קצוב . בראשית ימי הבית השני , בימי נחמיה , היה קושי לבצע חוק זה , ונחמיה חתם על אמנה מיוחדת שבמסגרתה הוכרזה מעין שמיטת חובות . בסוף ימי הבית השני הבחין הלל הזקן שהעם נמנע מלהלוות כספים ותיקן את תקנת הפרוזבול המאפשרת , בהליך מינהלי , למנוע מהשמיטה לחול על חובות מסוימים . צעד שלישי : שאלות לתרגול . 1 עיינו בשמות יב ; 38-37 , ויקרא כד ; 10 , מלכים א , ט ; 21-20 רות א ; 17-16 , 8-1 , עזרא ב . 59 , 1 , א . ציינו : מי הם הזרים המצטרפים לעם בכל אחד מהמקורות ? ומה מניע אותם להצטרף לעם ישראל בכל אחד מהמקורות ! ב . באילו מהמקרים מדובר בצעד שנעשה מתוך בחירה ? ובאילו מהם מדובר בצעד כפוי ? . 2 כיצד רואה המקרא את הצטרפותו של אדם זר לעם ? עיינו בדברים כח : 44-43 , א . פסוקים אלה הם חלק מרשימת הקללות שה ' עתיד להטיל על העם אם לא ישמע בקולו . מהו העונש שיוטל על העם על פי פסוקים אלה ? כ . האם על פי פסוקים אלה הגר הוא חלק מעם ישראל ? נמקו . . 3 א . עיינו בדברים כד ; פסוק : 6 פסוק : 17 מה המשותף לפסוקים בספר דברים ולכתוב בשמות כב ? 25 , ב . עיינו בשמות כב : 23-22 , " והיה כי יצעק אלי . " מה עלולה להיות תגובת ה ' לשמע צעקת העניים ? A רשכ '' ם , כדיבור המתחיל ב " שמעתי כי חנון אני , " מפרש : " אע"פ שמן הדין יש לו משכון אינו חייב להחזירו אלא לפנים משורת הדין , ולא היה לו לאלוהים ) לשמוע צעקתו ( שלי העני ) אם לא מפני שרחום וחנן אני , אבל למעלה ( שמות כב ( 22 , אצל אלמנה ויתום ' לא תענון' ולכן כתוב 'שמוע אשמע צעקתו " . ' א . מדוע , על פי רשב"ם , מנומק החוק בדין משכון "כי חנון אני ?" ב . במה שונה המקרה בדין המשכון מן המקרה של יתום ואלמנה בשמות ככ ? 22-21 , ג . במה פירושו של רשב " ם מחזק את הטענה כי דין המשכון הוא דין מוסרי בלבד ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר