הגנה וסעד לחלשים

עמוד:63

ד . ירמיהו , בבואו לתאר את הגלות , אומר : במה דומה התיאור בירמיהו לדברי הברכה בחוק השמיטה שבדברים טו ? 6-5 , ה . הפסוקים 6-1 של החוק מתארים את המצב הרצוי והראוי , ואילו הפסוקים 11-7 מתארים את המציאות . מה ההבדל בין הנימוק שבפסוק 11 לבין הנימוק שבפסוק ? 4 ו . בפסוק 7 בא החוק לשכנע את המלווה לתת הלוואה לעני . ממה חושש המחוקק ? ז . באילו שתי דרכים משכנע הכתוב את המלווה לתת הלוואה לעני ? חוק שמיטת הכספים שייך להקשר רחב יותר של חוקים , הפועלים גם הם במחזוריות של שבע שנים . עיינו בשמות כג , 11-10 , ובויקרא כה . 7-1 , במה דומים החוקים שבפסוקים אלה לחוק השמיטה שבדברים טו . 10-1 , פרוזבול בחוק שמיטת החובות , המקרא מביא לידי מיצוי את ההגנה על הלווה מפני המלווה : אחת לשבע שנים מתבטלים כל החובות , וכל העניים והמשועבדים יוצאים לחופשי . קל להזדהות עם הרעיון המקופל בחוק זה , אולם קשה לראות מערכת כלכלית המצליחה לתפקד בתנאים כאלה . הקושי לקיים את החוק נרמז כבר בפסוקים עצמם , המזהירים את המלווים שלא יימנעו מלהלוות בגלל השמיטה המתקרבת . קשיים אלה החריפו בימי הבית השני . הכלכלה המקראית נשענה במידה רבה על משקים חקלאיים שפרנסו את עצמם . החקלאי היה מגדל את כל מה שהיה זקוק לו לקיום יומיומי - אכל לחם שאת החיטה שלו הוא זרע , שתה חלב של העיזים שהוא גידל . כאשר היה זקוק לפריטי ריהוט , למשל , הוא היה נותן לשכנו הנגר מוצרים שגידל במשקו , ומקבל בתמורה את הרהיטים שנזקק להם . נניח שבמשך הזמן לווה הנגר מהאיכר סכומי כסף . גם אם היה האיכר מוותר על הסכומים שהולוו הוא עדיין היה יכול להתקיים , שכן הוא לא היה תלוי בכסף כמקור פרנסה עיקרי . הוא התקיים ממה שעשה במשקו . בימי הבית השני ולאחריו הלך וגדל מקום הכסף בכלכלה , ובדומה לימינו , רוב האנשים לא התבססו על משק סגור שבו היה קצת מכל דבר ודאג לקיום בעליו , אלא התפרנסו מסחר חליפין , ממסחר ומסחורות שהתקבלו בכסף , וכדומה . שינוי זה הביא לכך שהכסף היה לגורם משמעותי מאוד בכלכלה . במצב זה אדם שהיה מוותר על כספים שהלווה היה עלול להיקלע לקשיים גדולים . תקנה עוקפת תורה ? המקום ההולך וגדל של הכסף בכלכלה הציב את התנאים , החכמים של סוף ימי הבית השני , לפני דילמה קשה : מצד אחד הם רצו לשמור על הצו המורה לבטל את החובות אחת לשבע שנים , ומצד אחר - השמירה על צו זה הביאה למצב שבו אנשים שחששו שלא יחזירו להם את חובם נמנעו מלהלוות כספים . מצב זה מנוגד לחוק המקראי , המעודד הלוואות כדי לתמוך בחלשים בחברה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר