הגנה וסעד לחלשים

עמוד:59

\ ז דעי משכון מעיון בספרי המקרא השונים נראה כי הלווה התחייב להעמיד לרשות המלווה את רכושו או חלק ממנו , את ילדיו ואף את גופו , במקרה שלא יחזיר את ההלוואה במועד . חוקי המקרא ניסו להגביל את האפשרות שהמעסיק או המלווה יוכלו לעקל רכוש . £ עיינו בשמות כב 26-25 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( מהי חובתו של המלווה לגבי המשכון שלקח ? ומהו הנימוק המובא בכתוב לחובה זאת ? איזה עיקרון מוסרי כללי ניתן ללמוד מתוך מקרה זה על חובת החזרת משכון ? יש הטוענים כי בחוקי המקרא המשכון ניתן על ידי הלווה בעת לקיחת ההלוואה , כדי להבטיח בכך את החזרת ההלוואה . ויש הטוענים כי המשכון נלקח על ידי המלווה בכפייה , כדי שאם הלווה לא יעמוד בהתחייבות שלו ישמש המשכון אמצעי לענישה , בדומה לסיפור הפועל ממצד חשביהו . עיינו בדברים כד 11-10 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . כיצד מחזקים פסוקים אלה את הטיעון שהמשכון נלקח על ידי המלווה ? ב . כיצד החוק מגן על הלווה בפסוקים אלה ? קל להזדהות עם מצוקת הלווה או השכיר שמעקלים את רכושו , אולם אילו היה החוק אוסר באופן מוחלט את ההלוואה כנגד משכון , המלווים היו נמנעים מלהלוות , שכן הם לא היו מקבלים דבר שיבטיח להם שיוכלו לקבל את רכושם חזרה ביום מן הימים . החוק המקראי לא אסר באופן מוחלט את לקיחת המשכון , אך דאג שרכוש הנוגע לקיום היומיומי לא יעוקל . ביאורים שמות כב : פסוק : 25 אם רובל תרובל שלמת רעף - אם תיקח את בגדו של הלווה ממך כמשכון שיבנויח את החזרת ההלוואה . דברים כד : פסוק : 6 ךחים / רכב - שני חלקי מטחנת הקמח העשויה אבן . לא תשכב בעב י סו - אל תשתמש במשכון שלו בעת י לילה . פסוק : 10 כי תשה ברעף משאת מאומה - אם תנהג כנושה ותיקח מן הלווה חפץ כלשהו כמשכון עד לתשלום החוב . פסוק . 11 עב - 01 משכון .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר