הגנה וסעד לחלשים

עמוד:58

א . במה שונה נימוק הכתוב בויקרא מן הנימוק בספר דברים ? ב . במה לשון הכתוב בויקרא תואמת את הכתוב בדין הלוואה ומשכון בשמות כב , ? 26-24 סכנות וסיכויים החוק המקראי מסרטט את ההלוואה ככלי לתמיכה בחלשים , אולם בין השורות מבצבץ גם הפוטנציאל ההרסני הטמון במנגנון ההלוואה . העני מצוקתו כפולה , הן מפני שנאלץ לקחת הלוואה למחייתו , והן מפני שעליו להחזירה . מצוקתו של החייב קשה לעתים מנשוא , במיוחד אם אין באפשרותו להחזיר את ההלוואה , שכן לא זו בלבד שאין לו יכולת להתקיים בעצמו אלא הוא נרדף על ידי בעלי חובו . חוסר האונים והבושה הכרוכים במצבו של הלווה , ותחושת הבדידות שלו מול מצב ללא מוצא , עלולים להביא אותו לידי כך שימאס בחיים ויבחר במוות . לעתים היו בעלי החוב נאלצים לברוח למדבר מאימת נושיהם . וכך אנו מוצאים כי סביב דוד , אשר ברח למדבר מאימת שאול , נקבצו "כל איש מצוק וכל איש אשר לו נשא [ נושה ] וכל איש מר נפש " : [ ... ] ( שמואל א , כב ( 2 לעתים , בצר להם , היו בעלי החוב פונים אל הנביא בבקשת עזרה . וכך אנו מוצאים בסיפור האישה שבאה לאלישע בבקשה כי יושיע אותה ממצוקתה . עיינו במלכים ב , ד 7-1 ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . מהו המצב שהאישה האלמנה נקלעה אליו ? ב . במה מנמקת האישה את בקשתה מן הנביא ? ג . כיצד מושיע אלישע את האלמנה ואת בניה ? ד . מה אפשר ללמוד מן הסיפור על האופן שבו הנושה יכול לגבות את חובו ? בסיפור אלישע והאלמנה היינו מצפים שאלישע יפנה אל הנושה , או יפנה לאלוהים בזעקה שנעשה כאן עוול . אך אלישע עושה לאלמנה נס המסייע לה להחזיר את חובה . מה אפשר ללמוד מכך על המציאות של אותם הימים ? ביאורים מלכים ב , ד : פסוק : 2 אסוף - \ rm כלי קנון לאיחסון yjiownn IDUJ לסיכה . פסוק : 4 ןהמלא תסיעי - את הכלים המלאים תזיזי הצידה . פסוק : 7 נשיך - ם 1 בף .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר