הגנה וסעד לחלשים

עמוד:43

הגנה וסעד לחלשים מי הם האנשים המצויים בשולי החברה בתקופת המקרא ! ספר דברים מונה רשימה של דמויות שיש לשתפן בשמחה הנחגגת עם המשפחה : כדרך כלל , כאשר מגדירים לנו את מי לשתף בשמחה , את מי להזמין למסיבה , או את מי לא לשכוח להזמין לארוחה שאנו עורכים , עושים זאת מתוך הנחה שאולי לא נזכור להזמין אנשים מסוימים . בפסוק זה נמנות , מלבד כני משפחה קרובים , דמויות המצויות בשולי החברה - העבד והאמה , הגר , היתום והאלמנה , והלוי . מי הן דמויות אלה ? מדוע היו בשולי החברה ? וכיצד מנחים חוקי המקרא לנהוג כהן ? בכך נעסוק בפרק זה * . לעבד ולאמה "ם פרק שלם , פרק , 4 ולכן לא נעסוק בהם בפרק זה מעבר לאקכורם כאן . חלק בלתי נפרד מנופה של -4 ירושלים בסאה ה 1 ) - נ היו הקבצנים הרבים שזרמו אליה ונהנו מנדבת ידם של יהודים רבים ברחבי העולם . אשר ראו לפרנס את ענ" ירושלים . בתמונה : קבצן בירושלים של riNDn ה19-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר