כיבוד אב ואם

עמוד:35

את מי מכבדים יותר - את אבא או את אמא ? עד כה דיברנו על ההורים - האב והאם - כמקשה אחת . אולם לא בכל החברות האב והאם שקולים זה לזה בכל הקשור לציות ולסמכות . בחברות פטךיארכליות " , בדרך כלל האב הוא המייצג את חוקי החברה בעיני ילדיו . החברה המשתקפת בסיפורי המקרא , כמו רוב החברות המסורתיות , היא חברה פטריארכלית , שבה האב מנהיג את המשפחה ועומד בראשה . עיינו בבמדבר כו . 14-4 , בססו על פי פסוקים אלה את הטענה שהחברה המשתקפת בסיפורי המקרא היא חברה פטריארכלית . במשפחה שבה האב הוא המנהיג ועל פיו יישק דבר , באופן טבעי הוא גם האחראי לחוקים ולסדרים . באירופה של ימי הביניים , למשל , היה חינוך הילד עד גיל שבע מוטל על האם , אולם מגיל שבע ואילך , כשהנער כבר עמד על דעתו , היה החינוך מוטל על האב . האישה נתפסה כמי שצריכה לדאוג לשלמות הגופנית של הילד , להאכיל אותו , לשמור על בריאותו וללמד אותו דברים בסיסיים הקשורים להישרדות . האב , שנתפס כמוכשר יותר בתחום האינטלקטואלי והמוסרי , היה צריך לדאוג לערכים של הילד ולידע שלו . מכיוון שגם האישה הייתה מצויה תחת סמכות האב , הפכו האימהות במקרים רבים למעין חברות של ילדיהן , בנות בריתם ובעלות סודם כלפי האב הסמכותי . עיינו בבראשית כז ; 13-1 , בראשית ל 16-14 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד . ( הסבירו כיצד האם מצטיירת בפסוקים אלה כאשת סוד של הילדים אל מול האב . עיינו בקטע שלפניכם , הלקוח מ " הברית החדשה : " " שמעו בנים אלי הוךיכם באדנינו כי אךח ישר הוא : 3 בד את אבין ; ןאת אמןל זאת היא המצוה הראשונה אשר ל י ה ההבטחה : ru / ייטב זז 1 ול י מון יאךיכן ימין : ^ ל האדמה : ואתם האבות אל תכעיסו את בניכם אך גךלום במוסר אדנינו ובתוכחתו " : ( פאולוס אל-האפסיים " , ו ( 4-1 , א . על מה מבסס פאולוס את דבריו באומרו שכיבוד ההורים הוא המצווה הראשונה ששכרה בצדה ? ב . מי מופקד על חינוך הילדים על פי דברי פאולוס ? למרות שהחברה המקראית היא חברה פטריארכלית - חוקי המקרא , וכן התבטאויות רבות בספרות החוכמה , מחייבים ציות מלא גם לאב וגם לאם . ? חברה פנ ^ ךיארכלית - הברה שבה האב ( בלאנוינית : n \ n ( Patre הראש והשולט במשפחה . וראו גם בנספח המושגים שבםוף הספר . " ? פאולוס אל-האפס"ם" - איגרת ששלח פאולוס , ממייסדי הנצרות , אל הקהילה הנוצרית שישבה באפסוס . האיגרת מופיעה בברית החדשה . וראו גם בנספח המושגים שבסוף הספר ( בתוך הערך "הברית החדשה . (" ביאורים בראשית כז : פסוק : 1 ! ינכהי 1 עוניו מךאת - ראייתו נחלשה . קושי הראייה של יצחק מסביר כיצד יעקב היה יכול לרמות אותו . פסוק : 3 תליף - כלי נשק התלוי לצד הגוף . פסוק : 12 ימשני - ימשש אותי . בראשית ל : פסוק : 14 ] ימצא דוךאים בשדר - , צמח הדודא הרפואי . לצמח זה "חסו- סגולות של "שיקוי אהבה " ופתרון בעיות פוריות . בסיפור המקראי המסר הפוך ; דווקא לאה , שמסרה את הדודאים , היא זו שהרתה , ולא רחל שקיבלה אותם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר