כיבוד אב ואם

עמוד:34

עיינו בשמות כא 18-12 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( א . מה הם העונשים הניתנים בפסוקים אלה על פגיעה בהורים ? ב . העונשים לבן הפוגע בהוריו מחמירים יותר מעונשי פגיעה באנשים רגילים . בססו טענה זאת על ההשוואה בין פסוק 12 לפסוק . 15 ג . עיינו בסעיפים 192 ו195- בחוקי חמורבי : סע > ף : 192 "בי יאמר בן ומאומץ ! של סריס או בן 1 מאומץ 1 של אנךרוגינוס" לאביו שגידלו או לאימו שגידלה אותו 'אינך אבי , ' או 'אינך אנזי , ' את לשונו יכרותו " . סעיף : 195 "כי יכה בן את אביו , את ידו יקטעו " . ציינו במה העיקרון של "מידה כנגד מידה " בא לידי ביטוי בחוקים אלה . ד . במה שונה החוק המקראי מחוקי חמורבי במקרים אלה ? ה . עיינו בדברים כא .-21-18 , מהי הפגיעה בהורים המופיעה בפסוקים אלה ? ומהו העונש עליה ? ? אנךרוגינוס - אדם wyj לו אברי רבייה זכריים ונקב"ם והוא אינו יכול להביא ילדים לעולם . ביאורים שמות כא : פסוק : 13 לא צדה - לא התכוון , פעל ב ₪ גג . והאלוקים אנה ל ; דו - האדם לא התכוון , והאל םובב את הדברים כך שהאדם רצח אדם אחר . ושמתי לף מקום - אמירה כללית זאת מתפרשת בקובצי חוק אחרים כעיר מקלס , שהרוצח בשוגג מקבל בה הגנה מפני גאולת הדם . פסוק : 16 וגנב איש - מדובר בחםיפת אדם כדי למוכרו כעבד .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר