מקור החוק

עמוד:23

קטע : 1 על חוקים ורגשות במשפט המודרני החוקים של העולם המודרני מורים לנו כיצד להתנהג ומנחים אותנו מה מותר ומה אסור . החוקים האלה אינם אומרים לנו כיצד עלינו להרגיש . לא כן חוקי המקרא . נראה כי חוקי המקרא חודרים לפעמים אל חדרי ליבנו ומנסים להשפיע על תחושותינו . החוק הידוע ביותר ה '' מרשה לעצמו" להתערב ברגשותינו הוא החוק המצווה עלינו לאהוב : "ואהבת לרעך כמוך" ( ויקרא יט , יח . ( אבל יש עוד חוקים מהסוג הזה : בעשרת הדיברות אנו מצווים לא לחמוד ( שמות כ , יד ) - לא לחשוק במשהו שאינו שלנו ; כסוכות אנו מצווים לשמוח ( דברים טז , יג-טו ;( ולפני שאנו יוצאים למלחמה - נאמר לנו לא לפחד ( דברים כ , א . ( כיצד אפשר לוודא שהחוקים הללו אכן מקוימים ? האם אפשר לקיים מערכת חוקים המנסה ברצינות ליישם חוקים כאלה ? חז"ל , אשר ניסו לתרגם את חוקי המקרא לשפת המעשה , חשו בבעייתיות הטמונה בחוקים אלה ועשו ניסיונות שונים להתגבר על כך . אחת הדרכים לעקוף את הקושי הייתה לתרגם את הצו הרגשי לחובות התנהגותיות , מעשיות . כך תרגמו חז"ל את חובת השמחה בחג להנחיות מעשיות כיצד יש לשמוח הגברים ביין והנשים בבגדים צבעוניים ; את האיסור לפחד תרגמו לאיסור בריחה מן הקרב ; ואת הצו לאהוב את הזולת תרגמו לצו דרך השלילה , מעשה שאסור לעשותו - אל תעשה לחברך את מה ששנוא עליך . מערכת המשפט המודרנית , במדינה הדמוקרטית לפרוות , יוצאת מנקודת הנחה הפוכה לחלוטין . לפי הגישה הדמוקרטית , גם בתוך המסגרת החברתית יש לאפשר ליחיד , לפרט , עד כמה שניתן , לשמר את זהותו האישית . החברה רואה זאת כערך רב חשיבות והיא עושה מאמצים להימנע ככל האפשר מהתערבות בענייניו האישיים של הפרט . מן הרעיון הזה צמח אחד מעקרונות היסוד של השיטה הדמוקרטית - השמירה על זכויות הפרט . אחת הזכויות המרכזיות היא זכותו של כל אדם לחופש המחשבה והדעה : במדינה הדמוקרטית המודרנית , כל אדם חופשי לחשוב מה שהוא רוצה , להאמין במה שהוא רוצה , להרגיש מה שהוא רוצה . בהתאם לגישה הזאת , החוק - לא זו בלבד שאינו מתערב בחירויות הללו , אלא הוא מטפח אותן ונלחם על כך שאחרים לא יפגעו בהן . על רקע הבדל יסודי זה בין שתי מערכות החוק , מעניין לבחון את אחד החוקים המרכזיים במערכת החקיקה הישראלית - חוק-יסוד : כבוד האדם וחירותו . חוק זה משמש תשתית לחוקים רבים במערכת המשפט הישראלית : . 1 " עקרונות יסוד : זכויות היסוד bts > האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם , בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין , והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל . 1 א . מטרה : חוק-יסוד זה , מטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו , כדי לעגן בחוק-יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית . . 2 שמירה על החיים , הגוף והכבוד : אין פוגעים בחייו , בגופו או בכבודו של אדם באשר הוא אדם " . חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו ( תיקון אחרון : ( 10 / 3 / 94 ?< אפשר לראות בחוק זר ! גם הוראה עקיפה על הדברים שאדם צריך להרגיש . הסבירו מדוע . < במה דומה התמודדות חז"ל עם רווקי המקרא המצווים על רגש , להתמודדות של המחוקק הישראלי בסעיף 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר