מקור החוק

עמוד:21

א . על פי מקורות אלה - היכן צריכים להימצא בתי המשפט ? בססו תשובתכם על הכתוב . ב . מי משמשים כשופטים על פי מקורות אלה ! בססו תשובתכם על הכתוב . ג . באילו עניינים השופטים עוסקים , על פי הפסוקים הנ"ל ? ד . פסוקים אלה מדגישים חובות של העם וחובות של השופטים . מה מצפה המחוקק מהעם ? ומה הוא מצפה מהשופטים ? ככל שהחברה מאורגנת יותר ומובנת יותר לאזרחיה , מערכת המשפט שלה נותנת מענה למיגוון רחב יותר של צרכים . בספר שמות מבוטא האידאל שלפיו מערכת המשפט מאורגנת בדומה לצבא - מערכת שיש בה שופטים זוטרים המטפלים כמקרים פעוטים , ושופטים בכירים המטפלים במקרים מורכבים וקשים יותר . על פי פסוקים אלה , לכל סוגי הבעיות יש מענה . מקומו של השופט בחברה מורכב מאוד . השופט צריך להיות מסוגל להפריד כאופן מוחלט את עולמו האישי מעולמו המקצועי . עליו לנתק בין רגשותיו , האינטרסים האישיים שלו , אהבותיו ושנאותיו ובין שיקול הדעת הצלול , הענייני והצודק שהוא צריך להפעיל במסגרת תפקידו . הביטוי המובהק למצב שבו נוצר ערבוב מסוכן בין עולמו האישי של השופט ובין חובתו המוסרית והמקצועית הוא השוחד . השוחד הוא מצב שבו השופט מקבל טובת הנאה אישית מאדם שעליו להכריע בעניינו . המחוקק מתאר את השפעת השוחד בעיוורון : השופט הופך לעיוור . הוא אינו יכול להתבונן במקרה שלפניו כאופן בהיר וצלול . השוחד נתפס כפגם מוסרי מהמעלה הראשונה . הנביאים הגדולים שביקרו את השחיתות בחברה שבה פעלו ציינו את השוחד כאחד הפגמים הבולטים . עיינו במקורות שלפניכם : ישעיהו א : 23 , עמוס ה 11 , 1 , מיכה ג : 11 , מי מואשם בקבלת שוחד בכל אחד מפסוקים אלה ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר