עיונים בתקומת ישראל : מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל - עיונים בתקומת ישראל : כרך 14

עיונים בתקומת ישראל : מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל - עיונים בתקומת ישראל : כרך 14

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ד - 2004
מילות מפתח: מלחמת ששת הימים; מלחמת יום הכיפורים; מוסיקה יהודית; היסטוריה של מדינת ישראל; ציונות מדינית; מלחמת 67; מלחמת 1967; מלחמת יום הדין; מלחמת יום כיפור; מלחמת יום-כיפור; מלחמת 73; מלחמת שבעים ושלוש; מוזיקה יהודית; יהדות ומוסיקה; יהדות ומוזיקה; מוסיקה ביהדות; מוזיקה ביהדות; מוסיקה ויהדות; מוזיקה ויהדות; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה ב-15.5.1948; היסטוריה של מדינת ישראל מאז הקמתה
 'עיונים בתקומת ישראל' הוא כתב עת מדעי רב-תחומי של מכון בן-גוריון.
כרכיו מתפרסמים בשתי סדרות, מאסף שנתי ו'סדרת נושא', ומגישים לקוראים מחקרים ומסות על התהליכים שכוננו את החברה היהודית המודרנית ועיצבו את ההתפתחות של החברה והמדינה בישראל. אל הספר
תוכן הספר:
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  1  2  3  4  5