סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות

סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ו
מילות מפתח: יהדות ואסלאם; יהדות ואסלם; יהדות ואיסלאם; יהדות ואיסלם; אסלאם ויהדות; איסלאם ויהדות; איסלם ויהדות; אסלם ויהדות; יהודים ומוסלמים; מוסלמים ויהודים
ספר זה יחיד מסוגו המקבץ יחד דברי הגות  של סופרים, משוררים וחמי דת מימי הביניים ועד העת החדשה, על היהודים והיהדות. יש בתוכם מי שכותב בלשון פולמוסית קשה נגד היהודים (אבן חזם) ויש מי שמשמיע קולו בנחת (אלגזאלי).
יש הנוקטים לשון סטריאוטיפית (כגון סופרים ערביים מודרניים) ויש המגלים ידיעה טובה ביהדות (אלמקדסי) וכבוד ליצירה המדעית היהודית (אבן צאעד) ואף מבטיחים ליהדים את חלקם בעולם הזה ובעולם הבא (אבן אלגני אלנאבלסי).
למבחר זה מצטרפים מאמרים אחדים העוסקים במעמד היהודי בארצות האיסלאם וביחס אליהם מצד שכניהם המוסלמים, וכן בפולמוס המוסלמי נגד היהדות.
המחברים כולם מזרחנים, רובם ותיקים וידועי שם במקצוע ואחדים צעירים בראשית דרכם.
דבריהם קובצו לספר אחיד על-ידי העורכת, פרופ' חוה לצרוס-יפה, כלת פרס ישראל, והם פורשים לפני הקורא יריעה מגוונת ומרתקת מתוך עולם הגותי בלתי ידוע לציבור הישראלי. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  12  13