עניין היהודים : ספרי יומן 1895 - 1904 - עניין היהודים : ספרי יומן - כרך ג: 1902 - 1904

עניין היהודים : ספרי יומן 1895 - 1904 - עניין היהודים : ספרי יומן - כרך ג: 1902 - 1904

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"א - 2001
מילות מפתח: הרצל, בנימין זאב; מדינת היהודים (ספר); הרצל, בנימין זאב; הרצל, בנימין (תיאודור) זאב; הרצל, תיאודור זאב; הרצל, ב. ז.; הרצל, ב. ת. ז.; הרצל, ת. ז.; בנימין זאב הרצל; בנימין-זאב הרצל; הרצל, ב.ז.; הרצל, ת.ז.; מדינת היהודים
השלישי מבין שלושת הכרכים של יומני הרצל, המכיל את שמונת ה"ספרים" האחרונים של היומן משנת 1902 ועד שנת 1904.
כולל מפתח לכרכים א-ג.
בשיתוף עם הספרייה הציונית.
נוסח עברי וביאורים: י' ונקרט ומ' היימן.   אל הספר
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
1  2  3  4  5  7  8