קראו בכותר - עניין היהודים : ספרי יומן 1895 - 1904 - עניין היהודים : ספרי יומן - כרך ג: 1902 - 1904