מקרקעין בישראל : בין הפרטי ללאומי

מקרקעין בישראל : בין הפרטי ללאומי

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס - 1999
מילות מפתח: מחירי מקרקעין; דיני מקרקעין; שינוי ייעוד מקרקעין; דיני בנייה; דיני בניה; דיני קרקעות; דיני תכנון ובנייה; דיני תכנון ובניה
"מקרקעין בישראל : בין הפרטי ללאומי" - מטרתו של ספר זה הינה להציג אוסף רחב של דעות בסוגיות מרכזיות אלה של ההוויה הישראלית. נכללים בו חיבורים של חוקרים מתחומי המשפט הפרטי והציבורי וממדעי החברה והרוח. בכל המאמרים בולטת ההכרה בחשיבות של אופן התפתחותם של דיני המקרקעין בישראל בהקשרים הנידונים כאן ובהשפעה הצפויה של התפתחות זו על דמותה העתידית של החברה הישראלית. אל הספר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11