נגישות להשכלה גבוהה : היבטים חברתיים ותהליכי מיון - ניירות עמדה

נגישות להשכלה גבוהה : היבטים חברתיים ותהליכי מיון - ניירות עמדה

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ס - 2000
מילות מפתח: השכלה גבוהה; נגישות; שילוב חברתי בחינוך; חינוך גבוה; חנוך גבוה; אינטגרציה; אינטגרציה בחינוך; שוויון זכויות בחינוך; שויון זכויות בחינוך; שיוויון זכויות בחינוך; שיויון זכויות בחינוך
תוכן העניינים המופיע בחוברת -
חלק א: נגישות להשכלה גבוהה – היבטים חברתיים:
שרה גורי-רוזנבליט - נגישות להשכלה גבוהה – מהיבט בין-לאומי.
רונית בוגלר ושמואל שי - ההשכלה הגבוהה כמשאב חברתי – מיפוי קריטריונים לחלוקה צודקת על פי מודל מערכתי.
שלמה הרשקוביץ - היבטים חברתיים של השכלה גבוהה.
בברלי מזרחי - מוסדות השכלה אליטיסטיים וגיוס נשים לאליטות בישראל.
שמואל שי - הנגישות להשכלה הגבוהה – עמדות הציבור.
חלק ב: נגישות להשכלה גבוהה – תהליכי מיון:
גרשון בן-שחר - התפתחות מערכת המיון לאוניברסיטאות ויחסי הגומלין בינה לבין החינוך העל-יסודי.
יואב כהן - בחירת תלמידים להשכלה גבוהה – אפיון המערכת הישראלית.
אברהם יוגב וחנה איילון - קריטריוני המיון בכניסה לאוניברסיטאות – לאן?
על הכותבים אל הספר
נושא/נושאים: , חינוך
תוכן הספר:
מכון ון ליר בירושלים

עמודים:
1  2  3  5  6  7  8  11  12  13