רש"י : דמותו ויצירתו - פרושי רש"י למקרא (כרך א)

רש"י : דמותו ויצירתו - פרושי רש"י למקרא (כרך א)

מחבר:
שנת ההוצאה: תשס"ט
מילות מפתח: פרשנות המקרא; רש"י; פרשנות קדומה (מקרא); מקרא; פרשנות; תנ"ך - פרשנות; תנ"ך פרשנות; פרשנות תנ"ך; פרשנות התנ"ך; פרשנות תנך; פרשנות ת.נ.ך; פרד"ס; פשט; דרש; רמז; סוד; יצחקי; רבי שלמה יצחקי; רשי; ר. ש. י.; ר.ש.י.; שלמה בן יצחק; פרשנות קדומה מקרא; פרשנות מקרא קדומה
רש'י – דמותו ויצירתו מציג כיוונים חדשים בחקר רש'י ויצירתו שהתפתחו בשנים האחרונות. מאמרי הקובץ עוסקים במציאות ההיסטורית של זמנו, בחלקו המכריע בפולמוס היהודי-הנוצרי, בשיטתו הפרשנית, בהיבטים הספרותיים והלשוניים של יצירתו, בזיקתו אל המדרש, אל מקורות חז'ל ואל תורתם של גאוני בבל, בהשפעתו על סידור התפילה האשכנזי, בתרומתו להתפתחות תנועת בעלי התוספות, בתפיסת ההיסטוריה שלו, באמונות ודעות בעולמו, בזיקתו של הרמב'ם לפירוש רש'י לתלמוד, ועוד.
רש'י – דמותו ויצירתו נחלק לשני כרכים: (א) פירושי רש'י למקרא; (ב) מקורותיו של רש'י והשפעתו. מהו סוד קסמו של רש'י ובמה זכה למעמדו בתודעה הציבורית? דעות שונות הוצעו לכך במחקר, אבל מוסכם על הכול שפירושו למקרא ביסס את מעמדו ואת ההערצה הגדולה אליו. הכרך הראשון בוחן את פירושי רש'י למקרא בפרספקטיבה רחבה ושופך אור עליהם מכיוונים שונים. את הכרך מסיים מאמר על תשובותיו של רש'י כמקור לחקר דמותו כאדם, כפרשן וכאיש הלכה. פירושיו המקיפים של רש'י והשפעתם עומדים במוקד הכרך השני. בין השאר נבחן יחסו לתרגום אונקלוס, לספר הלכות גדולות, לתורת משה הדרשן ולר' יונה אבן ג'נאח. כן נדונים עמדתו של רש'י בשאלת חישובי הקץ וזיקתו של הרמב'ם לפירושו לתלמוד. אל הספר
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  11  12  13