עלייה ב', 1948 - 1934 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

עלייה ב', 1948 - 1934 : מקורות, סיכומים, פרשיות נבחרות וחומר עזר

מחבר:
שנת ההוצאה: תשמ"מ;1988
מילות מפתח: עליות לארץ-ישראל; העפלה; עליה; עלייה; עליות לארץ ישראל; ארץ-ישראל - עליות; ארץ ישראל - עליות; מעפילים; עלייה ב'; עליה ב'; עלייה בלתי לגלית; עליה בלתי לגלית; עליה בלתי-לגלית; עלייה בלתי-לגלית; עליה בלתי-חוקית; עליה בלתי חוקית; עלייה בלתי חוקית; עלייה בלתי-חוקית; עלייה ב; עליה ב
עלייה ב' - הנקראת גם העפלה - היא העומדת במרכזו של כרך זה של  'עידן'.
במשך 14 שנה, 1948-1934, הגיעו בדרכי ההעפלה השונות, בדרך כלל בים, אך גם ביבשה ובאוויר, למעלה מ-120 אלף יהודים לארץ, שהיוו נדבך חשוב בבניית כוחו של היישוב הנאבק לעצמאותו.
בכרך שלוש חטיבות - מחקרים וסיכומים, פרשיות וחומר עזר והעשרה. 19 המחקרים, המאמרים והפרשיות המתוארים על-ידי המעפילים ואלה ש'נשאו עמם עלי שכם' עוסקים בפניה הרבות של עלייה ב' - מימי 'וילוס' ב-1934, עליית 'אף-על-פי', 'מרד העלייה' שהציע דוד בן-גוריון ב-1939, עבור לפרשיות 'פטריה' ו'סטרומה' ועד לפרשת לה-ספציה, מאבקם של מעפילי 'אקסודוס' וההעפלה היבשתית מארצות המזרח. רשימה מלאה של ספינות המעפילים ומספר הנוסעים שבכל אחת מהן משלימה את התמונה. אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
יד יצחק בן-צבי

עמודים:
א  ב  ג  1  2  3  5  6  7  8  9