קדושת החיים וחירוף הנפש : קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל

קדושת החיים וחירוף הנפש : קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל

מחבר:
שנת ההוצאה: 1992
מילות מפתח: קידוש השם; קדושה; מרטירולוגיה; קודש; קדש; קדוש; התקדשות
הקובץ קדושת החיים וחירוף הנפש פורש יריעה רחבה של עמדות רעיוניות ותגובות היסטוריות בשאלת קדושת החיים וחירוף הנפש, כפי שהתגלו במקורות ישראל ובתולדות ישראל. הספר פותח בבירורים עקרוניים ובשאלת ערך החיים: במקרא, במדרש ובפילוסופיה. הוא עובר לחקירתה של התופעה הריאלית של מסירות הנפש וקידוש השם: תחת ידם של הרומיים, ובעיקר, תחת ידם של הנוצרים והמוסלמים. לאחר מכן הוא פונה לדון בהיבטים אחרים של חיי הקדושה, לפי ההגות המיימונית והקבלית הקדומה. הספר חותם בשאלות של מוסר מלחמה במקורות ישראל, ומגיע עד לדילמות של המרד בגיטו. אל הספר
נושא/נושאים: , העת החדשה
תוכן הספר:
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ט  י  יא