קראו בכותר - קדושת החיים וחירוף הנפש : קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל