שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים ישראל 2017

שותפות בעירבון מוגבל: יהודים וערבים ישראל 2017

מחבר: תמר הרמן, חנן כהן, פאדי עומר, אלה הלר וציפי לזר-שואף
שנת ההוצאה: 2017
מילות מפתח: יהודים וערבים; ערבים בישראל; יחסי יהודים וערבים; ערבים ויהודים; ערביי ישראל; ערבים; המגזר הערבי בישראל
שותפות בעירבון מוגבל הוא מחקר תקופתי הבוחן את מערכת היחסים של היהודים והערבים בישראל. השנה בחרנו להתייחס למערכת יחסים זו בשלוש רמות – רמת המדינה, רמת החברה והרמה הבין-אישית – וכללנו שאלות על הזהות הלאומית האישית, תפיסת הבעלות על הארץ, הוגנוּת המדינה כלפי קבוצת המיעוט הילידי הערבי, הנכונות לחלוקת משאבים ולשותפות בתהליכי קבלת החלטות, סטראוטיפים הדדיים, ועוד. אל הספר
נושא/נושאים: , דתות ומיעוטים, מיעוטים
תוכן הספר:
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14