סנוורים : פרוטוקול הסמינריון על פילוג הקיבוץ המאוחד : סמינר אפעל 1968

סנוורים : פרוטוקול הסמינריון על פילוג הקיבוץ המאוחד : סמינר אפעל 1968

מחבר: ברוך כנרי
שנת ההוצאה: 2011
מילות מפתח: קיבוץ; הקיבוץ המאוחד; הקיבוץ המאחד
גם מעשים שבטעות יסודם, גם שגיאות, חותמות את חותמן בדברי ימינו וידיעת דברים שקרו לעומקם, גם אם לא תמנע שגיאות לעתיד, יכולה לתת פרספקטיבה מאוזנת יותר בענייני העבר.
מעט ספרים נכתבו על פילוג הקיבוץ המאוחד, ואלה שיצאו לאור נכתבו בעיקר על ידי אנשי הקיבוץ המאוחד שהיו מעורבים בדבר. פרוטוקול זה – פרי סמינר שנערך באפעל ב-1986 – מביא את דבריהם של אישים שחלקם "היו מעורבים עד צוואר" בטראומת הפילוג.
הסמינר שתוכנו מוגש בזה הוקדש כולו לפילוג והיה שונה בכך שהפגיש לראשונה לאחר כ-35 שנים, חברים משני עברי המתרס, להביע דעתם. הזיכרונות היו חיים וכואבים, הקורא יוכל להכיר את הדעות המנוגדות, יבין את מקצת המניעים ואולי אף ישפוט, אם ירצה בכך, גם אם אין ערך כל עכשווי לשיפוט זה. אל הספר
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

עמודים:
1  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13