קראו בכותר - סנוורים : פרוטוקול הסמינריון על פילוג הקיבוץ המאוחד : סמינר אפעל 1968