מחנה משותף? : קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם, 1941-1880

מחנה משותף? : קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם, 1941-1880

מחבר: יונתן דקל-חן
שנת ההוצאה: 2008
מילות מפתח: התיישבות; יהודי רוסיה; חקלאות; היסטוריה; אוקראינה; קואופרציה; התיישבות חקלאית; התנחלות; יישובים; ישובים; ברה"מ; ברית-המועצות; יהדות; יהודים; ברית המועצות; ברהמ; ב. ר. ה. מ.; רוסיה; ב.ר.ה.מ.; עדה; עידה; העידה; העדה; עידת; עדת; רוסייה; יהודי ברית המועצות; יהודי בריה"מ; יהודי ברה"מ; מגזר חקלאי; הסטוריה; אוקריינה; שיתוף
המפגש בין החקלאות היהודית בבריה"מ, המממנים היהודים בארה"ב והשלטון הבולשביקי הוא פרק מרתק בתולדות הקואופרציה היהודית בין שתי מלחמות העולם. ספר זה חושף את המניעים האידיאולוגיים של החקלאות המשותפת ואת חיי היום-יום במושבות יהודיות, בעיקר בבריה"מ. הספר עוסק במורשת האידיאולוגית הזו ובביצועה הלכה למעשה בבריה"מ ובמקומות אחרים, בין מלחמות העולם, משלהי המאה הי"ט ועד הקמת מדינת ישראל. חלקו השני של הספר חושף את תולדותיה המאלפים של החקלאות היהודית בארבע יבשות ונעזר בשפע התיעוד שנפתח לקהל החוקרים בארכיוני בריה"מ לאחר התפרקותה וחושף תיעוד ופרטים שלא נודעו קודם.  אל הספר
נושא/נושאים: , 1948-1881
תוכן הספר:
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

עמודים:
1  3  4  5  7  8  9  10  11  13