קראו בכותר - מחנה משותף? : קואופרציה בהתיישבות היהודית החקלאית ברוסיה ובעולם, 1941-1880